Học viên

Nguyễn Thị Thanh

Nơi làm việc: TỔ HỢP GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ TOPICA Mức lương hiện tại: 20 triệu đồng/tháng

Lê Thị Dung

– Ngày sinh: 18/08/1996 – Lớp: Điều dưỡng 01 – Khóa 7 – Vị trí làm việc: Điều dưỡng viên – Nơi làm việc: Bệnh viện nhiệt đới trung ương – Mức lương: 08 triệu đồng/tháng