Thông tin các khoa – ngành

Ngành Du lịch

Lễ bảo vệ Dự án du lịch có trách nhiệm của sinh viên K11HDDL – Viện Quản trị Khách sạn và Du lịch

Album Ảnh Ngành Khách Sạn – Du Lịch

 

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC GIỮA HTT VÀ GOLDEN GATE

Thi tốt nghiệp ngành Khách sạn và Du lịch

Lễ kí kết hợp tác giữa HTT và tập đoàn khách sạn đa quốc gia IHG

Sinh viên Khoa Du lịch tại Gala Diner trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh GMS và Hội nghị cấp cao CLV10

Hợp tác quốc tế: Chương trình Thực tập sinh tại Nhật Bản

 

Ngành Điện

 

Ngành CNOT

 

Ngành CNTT

 

Ngành Dược/Điều dưỡng

 

Hợp tác / Liên kết

Cảm nhận về chuyến công tác, học tập và thăm quan đến Trường Đại học Incheon – Đất Hàn Quốc xinh đẹp

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC GIỮA HTT VÀ GOLDEN GATE

Lễ kí kết hợp tác giữa HTT và tập đoàn khách sạn đa quốc gia IHG

Lịch hoạt động và đăng ký Giao lưu Quốc tế 2017 – Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point

Bài viết liên quan